RODO, grandpan.pl

Obowiązek informacyjny

Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO), niniejszym informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest
GAMERSWAY Spółka z o.o.

35-002 Rzeszów

Pl. Jana Kilińskiego 2

e-mail: grandpan@grandpan.pl

tel. + 48 797 562 777

zwany dalej Administratorem.

2. Administrator nie ustanowił Inspektora Ochrony Danych. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i w celu realizacji Państwa praw prosi o kontakt pod adresem siedziby wskazanym powyżej.

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 • niezbędnym do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO
 • niezbędnym do zawarcia umowy w oparciu o Państwa zainteresowanie ofertą, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO
 • ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jako realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO
 • oferowania Państwu produktów i usług jako realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu w ramach marketingu bezpośredniego
 • współpracy z Państwem w celu świadczenia usług przez Państwa
4. Państwa dane możemy przekazywać:

 • osobom upoważnionym przez nas – naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
 • podmiotom przetwarzającym - którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych,
 • innym odbiorcom – np. kurierom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym, podmiotom, które na podstawie obowiązujących przepisów mogą żądać przekazania danych.
5. Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w czasie, przez który możecie Państwo wnieść reklamację lub pozew, a także w okresie, przez który zobowiązani jesteśmy do przetwarzania danych na podstawie ustaw. Dane przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przetwarzamy do momentu, aż zgłoszą Państwo sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu.

6. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, do sprostowania (poprawiania) swoich danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.Polityka dotycząca wykorzystania cookiesNiniejsza Polityka określa zasady tworzenia, przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies w celu zrealizowania drogą elektroniczną usług żądanych przez Użytkownika. Zasady użytkowania cookies oparte są o postanowienia Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne - wraz z późniejszymi zmianami.I. Informacja ogólna o cookies

 1. Administrator w celu świadczenia usług drogą elektroniczną tworzy i przechowuje tymczasowe pliki i uzyskuje dostęp do wybranych informacji w urządzeniach Użytkownika.
 2. Cookies - oznacza dane binarne, najczęściej niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach Użytkownika, które są wykorzystywane w językach programowania do sprawniejszej komunikacji serwisu internetowego i użytkownika.
 3. Pliki Cookies tworzone na urządzeniach użytkownika mogą pochodzić zarówno z systemu Administratora (t.zw. Cookies własne) jak i też z zewnętrznych programów nadzorujących komunikację w internecie (t.zw. Cookies zewnętrzne np. pochodzące z serwisów Google i innych).
 4. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
 5. Jeżeli użytkownik po zapoznaniu się z niniejszą informacją pozostawi ustawienia aktualnie używanego urządzenia końcowego (w szczególności ustawienia przeglądarki)zezwalające na stosowanie cookies to w myśl art.173 ust.2 użytkownik wyraził zgodę na wykorzystywanie cookies na aktualnie przeglądanej stronie i podstronach.
II. Cele stosowania cookies

 1. „Ciasteczka" i podobne technologie używane są w witrynach internetowych w celu zapewnienia poprawnej transmisji danych pomiędzy połączonymi komputerami. Mają one bardzo szerokie zastosowanie , pomagają dostosować zawartość strony ustawień w komputerze odbiorcy, zapamiętują preferowany wygląd strony, np. ustawiony rozmiar czcionki, zapewniają wykonanie przez użytkownika kilku etapowych czynności (np. dodania artykułu, dokonania zakupu w sklepie internetowym). „Ciasteczka" mogą też być wykorzystywane do dopasowania wyświetlanych reklam do zainteresowań odwiedzających witryny. Można powiedzieć, że technologia „ciasteczek" jest niezbędna do prawidłowego wyświetlania stron interaktywnych.
 2. Oprócz „ciasteczek" wysyłanych ze strony z która się łączymy, pliki cookies mogą być wysyłane także z serwerów stron, do których się odwołują, np. Google, YouTube czy serwisy społecznościowe jak Facebook, Twitter i inne.
 3. Najogólniej możemy podzielić Cookies na dwa typy plików:
  • cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika;
  • cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 4. W normalnej sytuacji stosowane Cookies są bezpieczne dla użytkownika. Przy prawidłowym ich stosowaniu nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu (jest ograniczony) oraz przypisaną wartość (klucz).
 5. Pliki cookies nie gromadzą żadnych danych osobowych, w tym nazwisk i adresów e-mail.
 6. Każdy użytkownik może zmienić ustawienia dotyczące ciasteczek w używanej przez siebie przeglądarce, w tym zupełnie wyłączyć możliwość ich zapisywania. Jeśli użytkownik nie wyłącza możliwości zapisywania ciasteczek pochodzących z różnych witryn, oznacza to w praktyce, ze wyraża zgodę na ich zapisywanie i przechowywanie w komputerze.
 7. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 8. Jeżeli zdecydujesz się na odrzucenie wszystkich ciasteczek, nie będzie możliwe korzystanie z niektórych treści treści i usług udostępnianych w naszym serwisie.
 9. ADMINITRATOR może wykorzystać "cookies" mi.in. w następujących celach na odwiedzanej przez Państwa stronie:
 10. konfiguracji serwisu,
 11. zapamiętanie ustawień wybranych przez Użytkownika,
 12. zapamiętanie historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści,
 13. zapamiętywanie zawartości koszyka Użytkownika,
 14. zapamiętywanie rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
 15. uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie,
 16. optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych na stronie,
 17. zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu.

  Rejestr czynności przetwarzania danych osobowychobowiązuje w firmie:GAMERSWAY Spółka z o.o.Adres: 35-002 Rzeszów, Pl. Jana Kilińskiego 2e-mail: grandpan@grandpan.pl tel. + 48 797 562 777 która jest ADMINISTRATOREM danych osobowych przetwarzanych w niżej opisanych zbiorach. Rejestr czynności sporządzono w oparciu o wytyczne w dokumencie: Ustawa z dnia 10 maja 2018 r o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 24 maja 2018 poz.1000 ) ; Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej RODO; oraz o przepisy powiązane.Zbiory danych osobowych podlegające przepisom rozporządzenia:Zbiór A. „Rejestr faktur sprzedaży"
  • cel przetwarzania danych osobowych
 18. W związku z prowadzoną działalnością jako potwierdzenie dokonanej sprzedaży dla przedsiębiorców oraz na żądanie - dla konsumentów - są wystawiane faktury. Dokumenty sprzedaży - faktury są wystawiane w programie:Tilda.ccBaza danych jest przetwarzana na serwerze Tilda.ccW programie są wystawiane faktury potwierdzające sprzedaż prowadzoną: - poprzez sklep internetowy, - jako realizacja zamówień przyjętych telefonicznie bądź poprzez e-mail, W programie fakturowym każdy klient, który dokona zakupu ma w bazie danych programu zakładane swoje konto. Konto służy do ewidencji sprzedaży i rozliczeń z klientem. Dane kontrahenta są przetwarzane w celu - utrzymania konta klienta, - prowadzenia rozliczeń z klientem, - wystawienia dokumentów sprzedaży i dokumentów korygujących, - ewidencji potwierdzeń wysyłki paczek, - rejestrowania zwrotów z tytułu odstąpienia od umowy – wystawienia faktur korygujących, - wystawienia korekt z tytułu uznania roszczeń gwarancyjnych, Obsługa księgowa została zlecona na podstawie umowy i umowy powierzenia – do Biura Rachunkowego: CFO of Cyrek Finance Sp. z o.o.Dokumenty potwierdzające sprzedaż usług zawierające m.in. dane osobowe klientów są przekazywane do biura rachunkowego w celu zaewidencjonowania sprzedaży. Dokumenty w formie papierowej do czasu przekazania do Biura Rachunkowego są przechowywane wpięte do segregatora. – Okresowo – raz w miesiącu - kopie faktur są przekazywane do biura księgowego celem sporządzenia pełnej ewidencji księgowej oraz złożenia wymaganych deklaracji. Do Biura Rachunkowego są też przekazywane oryginały dokumentów kosztowych.
  • forma zbioru danych – baza danych jest tworzona na serwerze administrowanym przez Tilda.cc (firmę dostarczająca usługę); kopie wystawionych faktur przekazywane okresowo do Biura Rachunkowego.
  • opis kategorii osób, których dane dotyczą
 19. - klienci dokonujący zakupu, lub składający zamówienie poprzez sklep internetowy, - klienci składający reklamacje lub oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
  • opis oraz kategorie danych osobowych,
 20. - imię i nazwisko lub nazwa firmy, - adres, - adres do wysyłki, - numer telefonu, - adres poczty elektronicznej e-mail, - w przypadku przedsiębiorcy – NIP.
  • kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione – wraz z informacją o podpisaniu umowy o powierzeniu do przetwarzania danych osobowych:
 21. Została podpisana umowa o powierzeniu do przetwarzania danych osobowych została podpisana z firmą dostarczającą usługę hostingu danych: Tilda.ccDane z dokumentów sprzedaży oraz kopie dokumentów potwierdzających sprzedaż usług zawierające m.in. dane osobowe klientów są przekazywane do Biura Rachunkowego. Z Biurem Rachunkowym jako procesorem podpisano umowę o powierzeniu do przetwarzania danych osobowych.
  • Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej poza UE.
  • planowane terminy usunięcia poszczególnych kategorii danych
  • kopie faktur są przekazywane do biura rachunkowego i tam przechowywane przez okres wymagany dla dokumentacji podatkowej – 6 lat od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono dokument. W ten sam sposób są przechowywane wszystkie pozostałe dokumenty finansowe. Po zakończeniu okresu przechowywania dokumenty są niszczone mechanicznie a zapisy cyfrowe usuwane.
  • Dane klientów sklepu internetowego są przechowywane przez okres konieczny do realizacji umowy lub do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń
 22. Zbiór B. „Rejestr użytkowników sklepu internetowego"
  • cel przetwarzania danych osobowych - Klient (użytkownik) może na stronie sklepu złożyć zamówienie bez tworzenia swojego konta.
 23. Dane osobowe użytkownika zarejestrowanego są przetwarzane w celu - zrealizowania zamówienia – w tym celu dane są przetwarzane w celu sporządzenia dokumentu sprzedaży oraz przekazywane do firmy kurierskiej celem dostarczenia przesyłki na wskazany adres,
  • forma zbioru danych – baza danych tworzona na serwerze zdalnym w firmie hostingowej.
 24. Sklep internetowy prowadzony jest pod domeną www.grandpan.plDo obsługi sklepu internetowego wykorzystywane jest oprogramowanie sklepu internetowego opracowane przez:Tilda.cc
  • opis kategorii osób, których dane dotyczą
 25. - użytkownicy strony, którzy dokonają zakupu w sklepie internetowym, lub skorzystają z innej funkcjonalności strony internetowej związanej z przekazaniem danych osobowych,
  • opis oraz kategorie danych osobowych,
 26. W bazie danych strony internetowej zapisywane są co najwyżej: - imię i nazwisko lub nazwa firmy, - adres do wysyłki - adres e-mail, - NIP.
  • kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione – wraz z informacją o podpisaniu umowy o powierzeniu do przetwarzania danych osobowych:
 27. Oprogramowanie zostało skonfigurowane i umieszczone na serwerze firmy hostingowej:Tilda.ccDo transmisji danych osobowych wykorzystywany jest protokół szyfrowania danych SSL.
  • Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej poza UE.
  • planowane terminy usunięcia poszczególnych kategorii danych – dane są przechowywane do czasu rozliczenia -
 28. - związane ze złożeniem zamówienia w sklepie internetowym, nie krócej niż okres ważności rękojmi na sprzedane produkty – i nie dłużej niż do końca roku kalendarzowego, w którym zakończyła się ważność rękojmi, - inne – przez okres uzasadniony ich wykorzystaniem.Zbiór C . „Rejestry wysłanych przesyłek (paczek) z zamówionymi produktami"
  • cel przetwarzania danych osobowych - klient dokonujący zakupu „na odległość" poprzez sklep internetowy składa zamówienie. W celu realizacji – zamówione produkty są wysyłane za pośrednictwem firm kurierskich. Firmy kurierskie udostępniają aplikacje umożliwiające bezpośrednie – drogą elektroniczną za pośrednictwem internetu – złożenie zamówienia na odebranie przesyłki z równoczesnym wygenerowaniem listu przewozowego. Baza danych koniecznych do wydrukowania listu przewozowego przetwarzana jest bezpośrednio na serwerze administrowanym przez firmę kurierską. Firma kurierska pełni rolę procesora dla tych danych.
  • forma zbioru danych
 29. Dane adresowe do dostarczenia przesyłki są wprowadzane bezpośrednio do aplikacji udostępnianych przez firmy kurierskie – do baz danych przetwarzanych na serwerach administrowanych przez te firmy.
  • opis kategorii osób, których dane dotyczą
 30. - klienci dokonujący zakupu, do których w celu realizacji umowy są wysyłane paczki.
  • opis oraz kategorie danych osobowych,
 31. - imię i nazwisko, - adres do wysyłki - telefon, - adres e-mail
  • kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione – wraz z informacją o podpisaniu umowy o powierzeniu do przetwarzania danych osobowych:
 32. W celu dostarczenia przesyłek z zamówionymi w sklepie internetowym produktów dane osobowe są przekazywane firmom kurierskim, z którymi zostały podpisane umowy o powierzeniu do przetwarzania danych osobowych. Wykaz firm znajduje się w załączniku nr 1.
  • Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej poza UE.
  • planowane terminy usunięcia poszczególnych kategorii danych – dane o charakterze dokumentacji podatkowej są przechowywane w terminach określonych dla takiej dokumentacji – 6 lat od końca roku, w którym dokument został zaksięgowany, pozostałe – do czasu rozliczenia
 33. Zbiór D. „Rejestr formularzy reklamacji i zwrotów"
  • cel przetwarzania danych osobowych -
 34. Klienci mogą składać zgłoszenia reklamacji oraz oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formie telefonicznej, wiadomości e-mail lub przesyłki pocztowej lub kurierskiej. Na podstawie otrzymanych informacji sporządzone są notatki dotyczące reklamacji i zwrotów na luźnych kartkach papieru. Zgłoszenia są wpinane do segregatora. Segregator przechowywany jest w zamkniętej szafie.
  • forma zbioru danych
 35. – forma papierowa – notatki na luźnych kartkach – wpinane do segregatora - wiadomości e-mail ze zgłoszeniami, - oświadczenia o odstąpieniu od umowy – dołączane do dokumentów korygujących sprzedaż,
  • opis kategorii osób, których dane dotyczą
 36. - klienci, którzy złożyli zgłoszenia reklamacji lub oświadczenia o odstąpieniu od umowy,
  • opis oraz kategorie danych osobowych,
 37. - imię i nazwisko lub nazwa firmy, - adres, - adres do wysyłki, - numer telefonu, - adres poczty elektronicznej e-mail, - w przypadku przedsiębiorcy – NIP.
  • kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione – wraz z informacją o podpisaniu umowy o powierzeniu do przetwarzania danych osobowych:
 38. Dane nie są przekazywane innym podmiotom.
  • Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej poza UE.
  • planowane terminy usunięcia poszczególnych kategorii danych – dane są przechowywane w terminach nie krótszych niż okres obowiązywania rękojmi na sprzedane produkty i nie dłuższych niż do końca roku kalendarzowego po zakończeniu ważności rękojmi.
 39. Zbiór E. „Segregator z dokumentami różnymi"
  • cel przetwarzania danych osobowych -
 40. Segregator zawiera dokumenty w wersji papierowej. Są to dokumenty związane z prowadzona działalnością – nie ujęte w innych zbiorach danych – mogą zawierać dane osobowe. Aktualny wykaz:
  • Umowy z kontrahentami - wydruki
  • Dokumenty rejestracyjne firmy,
  • forma zbioru danych
 41. Forma papierowa – wydruk wpięty do segregatora. Segregator w zamkniętej szafie.
  • opis kategorii osób, których dane dotyczą
 42. - kontrahenci firmy, pracownicy i inne osoby wymienione w dokumentach
  • opis oraz kategorie danych osobowych,
 43. - imię i nazwisko lub nazwa firmy,
  • - adres,
  • - numer telefonu,
  • - adres poczty elektronicznej e-mail,
  • kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione – wraz z informacją o podpisaniu umowy o powierzeniu do przetwarzania danych osobowych:
 44. Dane nie są udostępniane innym podmiotom. Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej poza UE.
  • planowane terminy usunięcia poszczególnych kategorii danych – dane są usuwane po ich wykorzystaniu w celu, w którym były przetwarzane
  • ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa zawiera „INSTRUKCJA zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych"
 45. Zbiór F. Rejestr kont e-mailW związku z prowadzoną działalnością firma udostępnia klientom i pracownikom skrzynki do wiadomości e-mail. Do użytku firmowego są przeznaczone poniższe adresy poczty elektronicznej. Usługę poczty elektronicznej – w ramach hostingu strony internetowej dostarcza firma:Tilda.ccW firmie wykorzystywane są poniższe adresy e-mail:grandpan@grandpan.pl; ewa@grandpan.pl; anatolii@grandpan.pl; 1. Dostęp do treści wiadomości znajdujących się w skrzynkach e-mail jest zabezpieczony hasłem. Dostęp mają wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora. 2. Wiadomości e-mail służą do korespondencji z klientami, przyjmowania zamówień i nadzoru nad ich realizacją, przyjmowania reklamacji itp. 3. W wiadomościach e-mail mogą być zawarte dane osobowe podlegające ochronie – po zapoznaniu się z treścią maila – dane osobowe są przenoszone do jednego z wyżej wymienionych zbiorów danych. 4. Wiadomość e-mail – jeżeli ma znaczenie dowodowe jest archiwizowana na koncie e-mail – w innym przypadku jest usuwana. 5. Z firmą obsługująca program pocztowy zawarto umowę z uwzględnieniem warunków umowy o powierzeniu do przetwarzania danych osobowych.Informacja o danych przetwarzanych w celach finansowo-księgowychObsługa księgowa została zlecona na podstawie umowy do biura rachunkowego:BIURO RACHUNKOWE - CFO of Cyrek Finance Sp. z o.o.Z Biurem Rachunkowym została podpisana umowa o przekazaniu do przetwarzania danych osobowych. Firmie w drodze umowy powierzono przechowywanie dokumentacji podatkowej, księgowej i kadrowej oraz prowadzenie dokumentacji podatkowej, księgowej, kadrowej.Załącznik nr 1.Wykaz zawartych umów powierzenia danych osobowych do przetwarzania, w których firma jest ADMINISTRATOREM danych.
  • CFO of Cyrek Finance Sp. z o.o.
  • Nuke sp. z o.o.


Administrator w celu świadczenia usług drogą elektroniczną tworzy i przechowuje tymczasowe pliki i uzyskuje dostęp do wybranych informacji w urządzeniach Użytkownika.

Cookies - oznacza dane binarne, najczęściej niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach Użytkownika, które są wykorzystywane w językach programowania do sprawniejszej komunikacji serwisu internetowego i użytkownika.

Pliki Cookies tworzone na urządzeniach użytkownika mogą pochodzić zarówno z systemu Administratora (t.zw. Cookies własne) jak i też z zewnętrznych programów nadzorujących komunikację w internecie (t.zw. Cookies zewnętrzne np. pochodzące z serwisów Google i innych).

Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

Jeżeli użytkownik po zapoznaniu się z niniejszą informacją pozostawi ustawienia aktualnie używanego urządzenia końcowego (w szczególności ustawienia przeglądarki)zezwalające na stosowanie cookies to w myśl art.173 ust.2 użytkownik wyraził zgodę na wykorzystywanie cookies na aktualnie przeglądanej stronie i podstronach.

„Ciasteczka" i podobne technologie używane są w witrynach internetowych w celu zapewnienia poprawnej transmisji danych pomiędzy połączonymi komputerami. Mają one bardzo szerokie zastosowanie , pomagają dostosować zawartość strony ustawień w komputerze odbiorcy, zapamiętują preferowany wygląd strony, np. ustawiony rozmiar czcionki, zapewniają wykonanie przez użytkownika kilku etapowych czynności (np. dodania artykułu, dokonania zakupu w sklepie internetowym). „Ciasteczka" mogą też być wykorzystywane do dopasowania wyświetlanych reklam do zainteresowań odwiedzających witryny. Można powiedzieć, że technologia „ciasteczek" jest niezbędna do prawidłowego wyświetlania stron interaktywnych.

Oprócz „ciasteczek" wysyłanych ze strony z która się łączymy, pliki cookies mogą być wysyłane także z serwerów stron, do których się odwołują, np. Google, YouTube czy serwisy społecznościowe jak Facebook, Twitter i inne.

Najogólniej możemy podzielić Cookies na dwa typy plików:

 • cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika;
 • cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.


cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika;

cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

W normalnej sytuacji stosowane Cookies są bezpieczne dla użytkownika. Przy prawidłowym ich stosowaniu nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu (jest ograniczony) oraz przypisaną wartość (klucz).

Pliki cookies nie gromadzą żadnych danych osobowych, w tym nazwisk i adresów e-mail.

Każdy użytkownik może zmienić ustawienia dotyczące ciasteczek w używanej przez siebie przeglądarce, w tym zupełnie wyłączyć możliwość ich zapisywania. Jeśli użytkownik nie wyłącza możliwości zapisywania ciasteczek pochodzących z różnych witryn, oznacza to w praktyce, ze wyraża zgodę na ich zapisywanie i przechowywanie w komputerze.

Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

Jeżeli zdecydujesz się na odrzucenie wszystkich ciasteczek, nie będzie możliwe korzystanie z niektórych treści treści i usług udostępnianych w naszym serwisie.

ADMINITRATOR może wykorzystać "cookies" mi.in. w następujących celach na odwiedzanej przez Państwa stronie:

konfiguracji serwisu,

zapamiętanie ustawień wybranych przez Użytkownika,

zapamiętanie historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści,

zapamiętywanie zawartości koszyka Użytkownika,

zapamiętywanie rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie,

optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych na stronie,

zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu.Rejestr czynności przetwarzania danych osobowychobowiązuje w firmie:GAMERSWAY Spółka z o.o.Adres: 35-002 Rzeszów, Pl. Jana Kilińskiego 2e-mail: grandpan@grandpan.pl tel. + 48 797 562 777 która jest ADMINISTRATOREM danych osobowych przetwarzanych w niżej opisanych zbiorach. Rejestr czynności sporządzono w oparciu o wytyczne w dokumencie: Ustawa z dnia 10 maja 2018 r o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 24 maja 2018 poz.1000 ) ; Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej RODO; oraz o przepisy powiązane.Zbiory danych osobowych podlegające przepisom rozporządzenia:Zbiór A. „Rejestr faktur sprzedaży"

 1. cel przetwarzania danych osobowych
W związku z prowadzoną działalnością jako potwierdzenie dokonanej sprzedaży dla przedsiębiorców oraz na żądanie - dla konsumentów - są wystawiane faktury. Dokumenty sprzedaży - faktury są wystawiane w programie:Tilda.ccBaza danych jest przetwarzana na serwerze Tilda.ccW programie są wystawiane faktury potwierdzające sprzedaż prowadzoną: - poprzez sklep internetowy, - jako realizacja zamówień przyjętych telefonicznie bądź poprzez e-mail, W programie fakturowym każdy klient, który dokona zakupu ma w bazie danych programu zakładane swoje konto. Konto służy do ewidencji sprzedaży i rozliczeń z klientem. Dane kontrahenta są przetwarzane w celu - utrzymania konta klienta, - prowadzenia rozliczeń z klientem, - wystawienia dokumentów sprzedaży i dokumentów korygujących, - ewidencji potwierdzeń wysyłki paczek, - rejestrowania zwrotów z tytułu odstąpienia od umowy – wystawienia faktur korygujących, - wystawienia korekt z tytułu uznania roszczeń gwarancyjnych, Obsługa księgowa została zlecona na podstawie umowy i umowy powierzenia – do Biura Rachunkowego: CFO of Cyrek Finance Sp. z o.o.Dokumenty potwierdzające sprzedaż usług zawierające m.in. dane osobowe klientów są przekazywane do biura rachunkowego w celu zaewidencjonowania sprzedaży. Dokumenty w formie papierowej do czasu przekazania do Biura Rachunkowego są przechowywane wpięte do segregatora. – Okresowo – raz w miesiącu - kopie faktur są przekazywane do biura księgowego celem sporządzenia pełnej ewidencji księgowej oraz złożenia wymaganych deklaracji. Do Biura Rachunkowego są też przekazywane oryginały dokumentów kosztowych.

 1. forma zbioru danych – baza danych jest tworzona na serwerze administrowanym przez Tilda.cc (firmę dostarczająca usługę); kopie wystawionych faktur przekazywane okresowo do Biura Rachunkowego.
 2. opis kategorii osób, których dane dotyczą
- klienci dokonujący zakupu, lub składający zamówienie poprzez sklep internetowy, - klienci składający reklamacje lub oświadczenie o odstąpieniu od umowy,

 1. opis oraz kategorie danych osobowych,
- imię i nazwisko lub nazwa firmy, - adres, - adres do wysyłki, - numer telefonu, - adres poczty elektronicznej e-mail, - w przypadku przedsiębiorcy – NIP.

 1. kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione – wraz z informacją o podpisaniu umowy o powierzeniu do przetwarzania danych osobowych:
Została podpisana umowa o powierzeniu do przetwarzania danych osobowych została podpisana z firmą dostarczającą usługę hostingu danych: Tilda.ccDane z dokumentów sprzedaży oraz kopie dokumentów potwierdzających sprzedaż usług zawierające m.in. dane osobowe klientów są przekazywane do Biura Rachunkowego. Z Biurem Rachunkowym jako procesorem podpisano umowę o powierzeniu do przetwarzania danych osobowych.

 1. Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej poza UE.
 2. planowane terminy usunięcia poszczególnych kategorii danych
 • kopie faktur są przekazywane do biura rachunkowego i tam przechowywane przez okres wymagany dla dokumentacji podatkowej – 6 lat od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono dokument. W ten sam sposób są przechowywane wszystkie pozostałe dokumenty finansowe. Po zakończeniu okresu przechowywania dokumenty są niszczone mechanicznie a zapisy cyfrowe usuwane.
 • Dane klientów sklepu internetowego są przechowywane przez okres konieczny do realizacji umowy lub do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń
Zbiór B. „Rejestr użytkowników sklepu internetowego"

 1. cel przetwarzania danych osobowych - Klient (użytkownik) może na stronie sklepu złożyć zamówienie bez tworzenia swojego konta.
Dane osobowe użytkownika zarejestrowanego są przetwarzane w celu - zrealizowania zamówienia – w tym celu dane są przetwarzane w celu sporządzenia dokumentu sprzedaży oraz przekazywane do firmy kurierskiej celem dostarczenia przesyłki na wskazany adres,

 1. forma zbioru danych – baza danych tworzona na serwerze zdalnym w firmie hostingowej.
Sklep internetowy prowadzony jest pod domeną www.grandpan.plDo obsługi sklepu internetowego wykorzystywane jest oprogramowanie sklepu internetowego opracowane przez:Tilda.cc

 1. opis kategorii osób, których dane dotyczą
- użytkownicy strony, którzy dokonają zakupu w sklepie internetowym, lub skorzystają z innej funkcjonalności strony internetowej związanej z przekazaniem danych osobowych,

 1. opis oraz kategorie danych osobowych,
W bazie danych strony internetowej zapisywane są co najwyżej: - imię i nazwisko lub nazwa firmy, - adres do wysyłki - adres e-mail, - NIP.

 1. kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione – wraz z informacją o podpisaniu umowy o powierzeniu do przetwarzania danych osobowych:
Oprogramowanie zostało skonfigurowane i umieszczone na serwerze firmy hostingowej:Tilda.ccDo transmisji danych osobowych wykorzystywany jest protokół szyfrowania danych SSL.

 1. Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej poza UE.
 2. planowane terminy usunięcia poszczególnych kategorii danych – dane są przechowywane do czasu rozliczenia -
- związane ze złożeniem zamówienia w sklepie internetowym, nie krócej niż okres ważności rękojmi na sprzedane produkty – i nie dłużej niż do końca roku kalendarzowego, w którym zakończyła się ważność rękojmi, - inne – przez okres uzasadniony ich wykorzystaniem.Zbiór C . „Rejestry wysłanych przesyłek (paczek) z zamówionymi produktami"

 1. cel przetwarzania danych osobowych - klient dokonujący zakupu „na odległość" poprzez sklep internetowy składa zamówienie. W celu realizacji – zamówione produkty są wysyłane za pośrednictwem firm kurierskich. Firmy kurierskie udostępniają aplikacje umożliwiające bezpośrednie – drogą elektroniczną za pośrednictwem internetu – złożenie zamówienia na odebranie przesyłki z równoczesnym wygenerowaniem listu przewozowego. Baza danych koniecznych do wydrukowania listu przewozowego przetwarzana jest bezpośrednio na serwerze administrowanym przez firmę kurierską. Firma kurierska pełni rolę procesora dla tych danych.
 2. forma zbioru danych
Dane adresowe do dostarczenia przesyłki są wprowadzane bezpośrednio do aplikacji udostępnianych przez firmy kurierskie – do baz danych przetwarzanych na serwerach administrowanych przez te firmy.

 1. opis kategorii osób, których dane dotyczą
- klienci dokonujący zakupu, do których w celu realizacji umowy są wysyłane paczki.

 1. opis oraz kategorie danych osobowych,
- imię i nazwisko, - adres do wysyłki - telefon, - adres e-mail

 1. kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione – wraz z informacją o podpisaniu umowy o powierzeniu do przetwarzania danych osobowych:
W celu dostarczenia przesyłek z zamówionymi w sklepie internetowym produktów dane osobowe są przekazywane firmom kurierskim, z którymi zostały podpisane umowy o powierzeniu do przetwarzania danych osobowych. Wykaz firm znajduje się w załączniku nr 1.

 1. Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej poza UE.
 2. planowane terminy usunięcia poszczególnych kategorii danych – dane o charakterze dokumentacji podatkowej są przechowywane w terminach określonych dla takiej dokumentacji – 6 lat od końca roku, w którym dokument został zaksięgowany, pozostałe – do czasu rozliczenia
Zbiór D. „Rejestr formularzy reklamacji i zwrotów"

 1. cel przetwarzania danych osobowych -
Klienci mogą składać zgłoszenia reklamacji oraz oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formie telefonicznej, wiadomości e-mail lub przesyłki pocztowej lub kurierskiej. Na podstawie otrzymanych informacji sporządzone są notatki dotyczące reklamacji i zwrotów na luźnych kartkach papieru. Zgłoszenia są wpinane do segregatora. Segregator przechowywany jest w zamkniętej szafie.

 1. forma zbioru danych
– forma papierowa – notatki na luźnych kartkach – wpinane do segregatora - wiadomości e-mail ze zgłoszeniami, - oświadczenia o odstąpieniu od umowy – dołączane do dokumentów korygujących sprzedaż,

 1. opis kategorii osób, których dane dotyczą
- klienci, którzy złożyli zgłoszenia reklamacji lub oświadczenia o odstąpieniu od umowy,

 1. opis oraz kategorie danych osobowych,
- imię i nazwisko lub nazwa firmy, - adres, - adres do wysyłki, - numer telefonu, - adres poczty elektronicznej e-mail, - w przypadku przedsiębiorcy – NIP.

 1. kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione – wraz z informacją o podpisaniu umowy o powierzeniu do przetwarzania danych osobowych:
Dane nie są przekazywane innym podmiotom.

 1. Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej poza UE.
 2. planowane terminy usunięcia poszczególnych kategorii danych – dane są przechowywane w terminach nie krótszych niż okres obowiązywania rękojmi na sprzedane produkty i nie dłuższych niż do końca roku kalendarzowego po zakończeniu ważności rękojmi.
Zbiór E. „Segregator z dokumentami różnymi"

 1. cel przetwarzania danych osobowych -
Segregator zawiera dokumenty w wersji papierowej. Są to dokumenty związane z prowadzona działalnością – nie ujęte w innych zbiorach danych – mogą zawierać dane osobowe. Aktualny wykaz:

 1. Umowy z kontrahentami - wydruki
 2. Dokumenty rejestracyjne firmy,
 3. forma zbioru danych
Forma papierowa – wydruk wpięty do segregatora. Segregator w zamkniętej szafie.

 1. opis kategorii osób, których dane dotyczą
- kontrahenci firmy, pracownicy i inne osoby wymienione w dokumentach

 1. opis oraz kategorie danych osobowych,
- imię i nazwisko lub nazwa firmy,

 1. - adres,
 2. - numer telefonu,
 3. - adres poczty elektronicznej e-mail,
 4. kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione – wraz z informacją o podpisaniu umowy o powierzeniu do przetwarzania danych osobowych:
Dane nie są udostępniane innym podmiotom. Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej poza UE.

 1. planowane terminy usunięcia poszczególnych kategorii danych – dane są usuwane po ich wykorzystaniu w celu, w którym były przetwarzane
 2. ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa zawiera „INSTRUKCJA zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych"
Zbiór F. Rejestr kont e-mailW związku z prowadzoną działalnością firma udostępnia klientom i pracownikom skrzynki do wiadomości e-mail. Do użytku firmowego są przeznaczone poniższe adresy poczty elektronicznej. Usługę poczty elektronicznej – w ramach hostingu strony internetowej dostarcza firma:Tilda.ccW firmie wykorzystywane są poniższe adresy e-mail:grandpan@grandpan.pl; ewa@grandpan.pl; anatolii@grandpan.pl; 1. Dostęp do treści wiadomości znajdujących się w skrzynkach e-mail jest zabezpieczony hasłem. Dostęp mają wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora. 2. Wiadomości e-mail służą do korespondencji z klientami, przyjmowania zamówień i nadzoru nad ich realizacją, przyjmowania reklamacji itp. 3. W wiadomościach e-mail mogą być zawarte dane osobowe podlegające ochronie – po zapoznaniu się z treścią maila – dane osobowe są przenoszone do jednego z wyżej wymienionych zbiorów danych. 4. Wiadomość e-mail – jeżeli ma znaczenie dowodowe jest archiwizowana na koncie e-mail – w innym przypadku jest usuwana. 5. Z firmą obsługująca program pocztowy zawarto umowę z uwzględnieniem warunków umowy o powierzeniu do przetwarzania danych osobowych.Informacja o danych przetwarzanych w celach finansowo-księgowychObsługa księgowa została zlecona na podstawie umowy do biura rachunkowego:BIURO RACHUNKOWE - CFO of Cyrek Finance Sp. z o.o.Z Biurem Rachunkowym została podpisana umowa o przekazaniu do przetwarzania danych osobowych. Firmie w drodze umowy powierzono przechowywanie dokumentacji podatkowej, księgowej i kadrowej oraz prowadzenie dokumentacji podatkowej, księgowej, kadrowej.Załącznik nr 1.Wykaz zawartych umów powierzenia danych osobowych do przetwarzania, w których firma jest ADMINISTRATOREM danych.

 1. CFO of Cyrek Finance Sp. z o.o.
 2. Nuke sp. z o.o.


cel przetwarzania danych osobowych

forma zbioru danych – baza danych jest tworzona na serwerze administrowanym przez Tilda.cc (firmę dostarczająca usługę); kopie wystawionych faktur przekazywane okresowo do Biura Rachunkowego.

opis kategorii osób, których dane dotyczą

opis oraz kategorie danych osobowych,

kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione – wraz z informacją o podpisaniu umowy o powierzeniu do przetwarzania danych osobowych:

Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej poza UE.

planowane terminy usunięcia poszczególnych kategorii danych

kopie faktur są przekazywane do biura rachunkowego i tam przechowywane przez okres wymagany dla dokumentacji podatkowej – 6 lat od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono dokument. W ten sam sposób są przechowywane wszystkie pozostałe dokumenty finansowe. Po zakończeniu okresu przechowywania dokumenty są niszczone mechanicznie a zapisy cyfrowe usuwane.

Dane klientów sklepu internetowego są przechowywane przez okres konieczny do realizacji umowy lub do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń

cel przetwarzania danych osobowych - Klient (użytkownik) może na stronie sklepu złożyć zamówienie bez tworzenia swojego konta.

forma zbioru danych – baza danych tworzona na serwerze zdalnym w firmie hostingowej.

opis kategorii osób, których dane dotyczą

opis oraz kategorie danych osobowych,

kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione – wraz z informacją o podpisaniu umowy o powierzeniu do przetwarzania danych osobowych:

Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej poza UE.

planowane terminy usunięcia poszczególnych kategorii danych – dane są przechowywane do czasu rozliczenia -

cel przetwarzania danych osobowych - klient dokonujący zakupu „na odległość" poprzez sklep internetowy składa zamówienie. W celu realizacji – zamówione produkty są wysyłane za pośrednictwem firm kurierskich. Firmy kurierskie udostępniają aplikacje umożliwiające bezpośrednie – drogą elektroniczną za pośrednictwem internetu – złożenie zamówienia na odebranie przesyłki z równoczesnym wygenerowaniem listu przewozowego. Baza danych koniecznych do wydrukowania listu przewozowego przetwarzana jest bezpośrednio na serwerze administrowanym przez firmę kurierską. Firma kurierska pełni rolę procesora dla tych danych.

forma zbioru danych

opis kategorii osób, których dane dotyczą

opis oraz kategorie danych osobowych,

kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione – wraz z informacją o podpisaniu umowy o powierzeniu do przetwarzania danych osobowych:

Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej poza UE.

planowane terminy usunięcia poszczególnych kategorii danych – dane o charakterze dokumentacji podatkowej są przechowywane w terminach określonych dla takiej dokumentacji – 6 lat od końca roku, w którym dokument został zaksięgowany, pozostałe – do czasu rozliczenia

cel przetwarzania danych osobowych -

forma zbioru danych

opis kategorii osób, których dane dotyczą

opis oraz kategorie danych osobowych,

kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione – wraz z informacją o podpisaniu umowy o powierzeniu do przetwarzania danych osobowych:

Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej poza UE.

planowane terminy usunięcia poszczególnych kategorii danych – dane są przechowywane w terminach nie krótszych niż okres obowiązywania rękojmi na sprzedane produkty i nie dłuższych niż do końca roku kalendarzowego po zakończeniu ważności rękojmi.

cel przetwarzania danych osobowych -

Umowy z kontrahentami - wydruki

Dokumenty rejestracyjne firmy,

forma zbioru danych

opis kategorii osób, których dane dotyczą

opis oraz kategorie danych osobowych,

- adres,

- numer telefonu,

- adres poczty elektronicznej e-mail,

kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione – wraz z informacją o podpisaniu umowy o powierzeniu do przetwarzania danych osobowych:

planowane terminy usunięcia poszczególnych kategorii danych – dane są usuwane po ich wykorzystaniu w celu, w którym były przetwarzane

ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa zawiera „INSTRUKCJA zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych"

CFO of Cyrek Finance Sp. z o.o.

Nuke sp. z o.o.

Dołącz do Nas
Zostaw swoje dane, abyśmy mogli się z Tobą skontaktować.
E-mail
Twoje imię
Numer telefonu
Nazwa firmy
Twoje dane są w pełni chronione
Click to order
Twoje zamówienie
Total: 
Twoje imię
Numer telefonu
Adres dostawy:
1. Miasto 2. Ulica 3. Numer domu 4. Numer mieszkania 5. Kod Pocztowy
Payment method
Made on
Tilda